Anna Ramón

Doctora Sociologia

Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona, amb estades de recerca al Center for European Studies at Harvard University, així com a la University of Arizona. El seu ámbit d’estudi se centra en els determinants socials de la salut, actualment treballant en l’impacte dels canvis polítics al voltant del cànnabis a Catalunya i l’ús de símbols religiosos pels professionals de la salut en les institucions sanitàries.

Investigadora i docent treballant en l’àmbit dels determinants socials de la salut. Actualment treballant en l’impacte dels canvis polítics al voltant del cànnabis a Catalunya i l’ús de símbols religiosos pels professionals de la salut en les institucions sanitàries. Ha treballat en diversos projectes amb finançament europeu, entre ells ALICERAP sobre les polítiques d’addicció. I d’altres projectes anteriors sobre les xarxes socials, la seva conceptualització teòrica i mesura, àmbit d’especialització en la seva tesi doctral. 

Experiència en gestió i capacitat d’organització estant involucrada en el comitè organitzador de diverses conferències i tallers, a més de ser la cap del Departament de Ciències Socials i Benestar a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic -Universitat central de Catalunya.

  

 

TORNAR A COMITÈS