Marco Inzitari

Director Assistencial, de Recerca i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili

Marco Inzitari, metge especialista en geriatria, doctor en Medicina, Director Assistencial, de Recerca i Docència del Parc Sanitari Pere Virgili i Professor Associat de la UAB.

Assessor del Pla Integrat d’Acció i Interacció Social i Sanitaria (PIAISS) de la Generalitat de Catalunya.

  

 

TORNAR A COMITÈS