Viktoria Stein

Cap de Formació i Capacitació a International Foundation for Integrated Care

Des de Setembre 2015, Dra Viktoria Stein dirigeix la Integrated Care Academy © (Acadèmia d’Atenció Integrada) de la International Foundation for Integrated Care (IFIC, Fundació Internacional d’Atenció Integrada).

En aquesta funció està responsable de desenvolupar un programa que engloba l’educació i formació professional que es destina a científics, professionals i executius encarregats de dissenyar, implementar o avaluar atenció integrada.

A més, la Dra Stein està a la junta executiva de IFIC i de l’International Journal of Integrated Care (IJIC). Abans d’unir-se a IFIC, Viktoria Stein va ser consultor de l’Oficina Regional Europea de l’OMS coordinant el desenvolupament del marc d’acció per a l’atenció integrada. Va rebre el seu doctorat en economia de la salut de la Universitat Econòmica de Viena durant el qual treballava com assistent universitària en el Centre de la Salut Pública de la Universitat Mèdica de Viena.

 

TORNAR A COMITÈS