Josefina Fernandez i Barrera

Diplomada en treball social

Diplomada en Treball Social, Llicenciada en Dret i doctora en Sociologia per la UB. Va iniciar la seva vida professional com a treballadora social i ha treballat professionalment en l’àmbit de la Salut i la salut mental, la infància i la família, en mediació familiar i en el suport al món associatiu.

Des de l’any 1996 es va incorporar a plena dedicació a la Universitat de Barcelona com a professora Titular de Treball Social on ha estat fins el febrer d’aquest any. Ha estat directora del Departament de Treball Social i Serveis Socials fins al setembre de 2016. A més de les tasques habituals com a docent i investigadora, ha col·laborat en diversos postgraus, màster, doctorat i activitats de formació permanent en temes relacionats amb el treball social, la supervisió, la infància, la família, l’acolliment familiar i l’adopció, l’ètica, la mediació, el voluntariat i l’associacionisme, temes que a la vegada formen part de les seves principals línies de recerca.

Pertany al Grup de Recerca GRITS (Grup de Recerca i Innovació en treball social) de la Universitat de Barcelona. És membre d’ACDMA (Associació Catalana per al desenvolupament de la mediació), del Consell de Deontologia Professional del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i de la Junta i Patronat de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.

 

TORNAR A COMITÈS