Programa nullDijous 8 de juliol de 2021


8:30h | Acreditacions
                 Modalitat presencial
9:30h | Institucional Inaugural

10:00h | Sessió plenária 1 – Conferència inaugural

10:30h | Pausa-cafè

11:30h | Sessió plenària 2 – Què és l’acció comunitària en serveis socials?+

Definició i delimitació l’acció comunitària en l’àmbit dels serveis socials. Nocions conceptuals i metodològiques sobre què és l’acció comunitària i els seus trets característics. Eines metodològiques i operatives per a dur a terme el treball comunitari, motius per a la seva integració en els serveis socials, cartera de serveis d’acció social comunitària.
Objecte i importància de l’acció comunitària. L’acció comunitària en serveis socials s’ha d’adreçar a fomentar aspectes promotors de la resiliència, implementar polítiques per a la construcció de comunitats actives, ser motor de canvi i transformació social per millorar les condicions de vida, fomentant la cohesió social, promovent i acompanyant iniciatives solidàries protagonitzades pel teixit social, i connectar-les amb els serveis públics de proximitat; l’acció comunitària com a catalitzadora de pràctiques de cooperació público-comunitària.
Acció comunitària en temps de pandèmia. Actuacions des dels serveis socials davant la “nova normalitat». El replantejament de nous escenaris d’actuació que es basin en polítiques reactives i anticipades. Impacte, reptes, situacions socials i emergències que la crisi Covid-19 deixa en desigualtats socials i territorials, infància i adolescència, violència domèstica, educació, pobresa feminitzada, i el paper de l’acció comunitària per poder contrarestar. Com es pot treballar l’acció comunitària en un context de distanciament social, pandèmia, control social i «por a l’altre»? Reconeixement del moment com oportunitat per concretar límits i perímetre dels serveis socials identificant l’aportació de valor afegit.
Model de serveis socials necessari per a una acció comunitària eficient. Focalitzar la pràctica professional d’un model assistencial a un més proactiu i comunitaris. Recuperació del rol d’agents de canvi, de transformadors o mobilitzadors de la societat.

Modera: Fernando Fantova. Consultor social

Germán Jaraíz

Professor del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

Marta Ballester

Consultora social a la cooperativa MARGES i professora associada al Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona


12:45h | Sessions paral·leles
                   Presentació de comunicacions orals

14:00h | Pausa-dinar
15:00h | Sessions paral·leles

16:15h | Pausa-cafè

16:45h | Sessió plenària 3 – Evidència d’impacte social en l’acció comunitària+

Acció comunitària basada en l’evidència i el coneixement, experiències provades d’èxit, criteris de qualitat, avaluació de l’acció comunitària.
Mostrar exemples de recerques (nacionals i internacionals), rigoroses i transferibles al context català, en què s’han avaluat els impactes dels processos comunitaris des dels serveis socials
Desenvolupament metodològic de processos d’avaluació: avaluació col·lectiva, definició de concepte d’avaluació en l’àmbit comunitari, models d’avaluació. Avaluació orientada a disseny de polítiques i de pràctiques a partir d’evidències contrastades.

Modera: Marc Viñas. Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Anna Viñas

Cap de l’Àrea d’atenció a les Persones l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Anna Casamitjana

Coordinadora dels serveis d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Carl Lacharité
Professor del Departament de Psicologia de la Université de Québec à Trois-Rivières de Canadà


18:00h | Sessió de pòsters

19:00h | Fi de la jornada

 

Divendres 9 de juliol de 2021


8:30h | Acreditacions
                 Modalitat presencial

9:30h | Sessió plenària 4 – Intersectorialitat comunitària per a la promoció i prevenció en serveis socials+

Atenció integrada en acció comunitària, gestió de la intersectorialitat, treball en xarxa amb agents territorials, definició dels rols professionals.
Integració transversal de la perspectiva comunitària entre diferents polítiques públiques, sectors i agents socials, liderada o coliderada per serveis socials.
Millora de la complementarietat i el treball conjunt dels serveis socials bàsics amb la resta de la xarxa de serveis i entitats que actuen en el nostre àmbit territorial, establint fórmules de cooperació i dissenyant circuits i protocols d’intervenció en xarxa per oferir respostes integrals i efectives, i optimitzar els recursos.
Concebre l’acció comunitària com a experiència de trobada entre diversos especialistes amb un enfocament poblacional. Noció que la comunitat es construeix i cal abordatge col·lectiu dels reptes socials.
Necessitat de direcció, colideratge, capacitació professional per a l’acció comunitària.
Fons de reestructuració europeus pel foment de l’acció comunitària.

Modera: Marta Llobet-Estany. Professora Agregada de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona

Asun Llena

Professora del Departament de Teoria i Història de la Universitat de Barcelona.
Membre del Grup de recerca en Pedagogia Social (GPS) per la cohesió i la inclusió social.

José Ramón Ubieto

Psicòleg dels SSB Ajuntament de Barcelona. Professor de la Universitat Oberta de Catalunya

José Manuel Fresno
Fundador i director de Fresno, the right link. (Fresno Servicios Sociales)

10:30h | Pausa-cafè
11:00h | Sessions paral·leles

12:15h | Sessió plenària 5 – La comunitat: agent protagonista de l’acció social+

Desenvolupament comunitari basat en les fortaleses i actius de la comunitat, participació activa de la ciutadania (en general o col·lectius específics) i de les comunitats en la concreció de l’acció comunitària, xarxes i solidaritat ciutadana, construcció i dinamització de xarxes comunitàries. Els col·lectius, persones i famílies a qui s’adreça l’acció comunitària no són objectes-consumidors dels serveis socials; han de ser subjectes actius en l’organització, la planificació i el desenvolupament de les accions. La seva participació comporta la seva inclusió social. Pel que cal oferir oportunitats de participació significativa que involucri als subjectes i col·lectius en els serveis socials i en la vida col·lectiva. Alhora cal incorporar noves formes d’interacció i participació de les administracions amb els ciutadans. Participació en processos d’avaluació d’impacte.
Presentació d’iniciatives ciutadanes que han aparegut en el moment de confinament i aïllament, i la seva integració amb altres sistemes. El paper que els serveis socials han jugat o poden jugar per fomentar-les.

Modera: Ismael Peña-López. Director de l’Escola d'Admistració Pública de Catalunya

Enric Canet

Director de Relacions Ciutadanes, Casal dels Infants Acció Social als Barris

Judit Font

Membre de projectes comunitaris a Salt i tècnica de Planificació i innovació a l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona

Ernesto Morales
Coordinador de l’Escola de Polítiques Socials i Urbanes de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques de l’Universitat Autònoma de Barcelona)


13:30h | Cloenda del congrés