Lina Masana

Doctora en Antropologia de la Salut

Lina Masana és Doctora en Antropologia de la salut (URV), Màster en Antropologia Mèdica i Salut Internacional (URV) i llicenciada en Antropologia Social i Cultural (UB). En la seva dedicació a l’àmbit acadèmic de la recerca en els darrers onze anys ha estudiat extensament l’impacte de les malalties cròniques en la vida de les persones des de la vessant individual i social, i altres temàtiques afins com: discapacitat, dependència, vellesa, atenció al final de la vida, polítiques públiques, necessitats d’atenció, bioètica, entre d’altres.

Especialista en metodologia etnogràfica i qualitativa, i en l’anàlisi de narratives de la malaltia en relació als àmbits sanitari i social. Ha participat en diversos congressos internacionals i ha realitzat seminaris científics i conferències a universitats i centres de recerca a Espanya, Holanda i Regne Unit. Compta amb diverses publicacions sobre les seves recerques i segueix treballant en noves.

Des de fa dos anys treballa al Regne Unit en recerca aplicada en salut per diferents instituts de recerca. Segueix vinculada al Medical Anthropology Research Centre (MARC) de la URV.

 

TORNAR A COMITÈS