Edicions anteriors

 

III CONGRÉS DE L’ACCIÓ SOCIAL
Serveis socials i acció comunitària: Promoció i prevenció

 

 

II CONGRÉS DE L’ACCIÓ SOCIAL
Promoció de l’autonomia personal i atenció des de la proximitat

 

 
 

I CONGRÉS DE L’ACCIÓ SOCIAL
Atenció integrada social i sanitària des dels serveis socials