Contacte

Informació general:
info@inclusio.cat

Inscripcions i registre:
registre@inclusio.cat

Contacte secretaria científica:
cientific@inclusio.cat