Organitzadors


Departament de Drets Socials, responsable de planificar el Sistema Català de Serveis Socials aposta, al document de bases del Segon Pla Estratègic de Serveis Socials, perquè el model i les prioritats d’actuació per als propers anys se centrin en la prevenció, la promoció de l’autonomia personal de les persones, i l’atenció des de la proximitat, en l’entorn domiciliari i la comunitat. Algunes de les prioritats estratègiques identificades són les següents:

  • Avançar perquè el Sistema Català de Serveis Socials garanteixi la cura i el suport professional a tota la ciutadania per a la seva interacció, entenent-la com l’autodeterminació i autonomia funcional de les persones per a la seva vida diària en el si de relacions familiars i comunitàries, al llarg de tot el cicle vital.
  • Reforçar l’atenció primària de serveis socials per tal que sigui més resolutiva i integrada amb l’atenció especialitzada, incentivant iniciatives d’apoderament de persones i comunitats, així com de xarxes facilitadores de la integració vertical.
  • Simplificar i desburocratitzar el Sistema Català de Serveis Socials, incrementant les activitats d’alt valor afegit per a les persones ateses en els serveis socials.
  • Invertir en coneixement i tecnologia per al desenvolupament en activitats i serveis de major enfocament preventiu, poblacional i comunitari, majoritàriament ubicats en la xarxa d’atenció social primària.
  • Invertir en recerca, desenvolupament i innovació per al desplegament d’un model d’atenció social robust i basat en l’evidència, que garanteixi una millor qualitat dels serveis.

Per tot això, el Departament de Drets Socials, a través del foment de la innovació i d’iniciatives com aquest congrés, vol contribuir a la construcció del coneixement científic en l’àmbit dels serveis socials per tal de millorar la diagnosi, la pràctica i l’avaluació de la intervenció social.


La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és una universitat de patronat municipal i nacional, regida per la Fundació Universitària Balmes, la presidència de la qual l’exerceix l’alcaldessa de Vic, i les vicepresidències, el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i l’alcalde de Manresa.

És, per tant, un model singular d’universitat d’iniciativa social i de gestió privada, regida per un patronat format per 3 representants de la Generalitat de Catalunya, 16 del món municipal, 13 de la societat civil i d’entitats vinculades, i 3 representants de la mateixa Universitat.

Des del seu reconeixement, l’any 1997, ha esdevingut una oferta amb personalitat pròpia que es projecta a Europa i al món. És un model universitari innovador tant pel seu model de governança com per la federació universitària entre Vic i Manresa.

La denominació composta d’Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és fruit de l’acord de federació signat el gener de 2014 entre la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic, i la Fundació Universitària del Bages, entitat titular d’estudis universitaris de Manresa.

Gràcies a aquest acord federatiu, la UVic-UCC compta amb 8.353 estudiants matriculats en títols oficials i 8.505 en formació contínua. Ofereix 39 graus, 18 màsters universitaris i 7 programes de doctorat. La UVic-UCC fa èmfasi en la qualitat acadèmica i la qualitat humana d’una formació centrada en l’estudiant. El seu model formatiu garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un sistema tutorial que articula un veritable treball d’equip, tant dels docents com del conjunt de la Universitat.