Organitzadors

El Departament de Drets Socials, responsable de planificar el Sistema Català de Serveis Socials, vol contribuir a la construcció del coneixement científic en l’àmbit dels serveis socials per tal de millorar la diagnosi, la pràctica i l’avaluació de la intervenció social. I ho fa a través del foment de la innovació i d’iniciatives com aquest congrés.

Al II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS 2021-2024), el Departament aposta perquè el model i les prioritats d’actuació per als propers anys se centrin en la prevenció, la promoció de l’autonomia personal i l’atenció des de la proximitat, en l’entorn domiciliari i la comunitat. Entre les prioritats estratègiques identificades destaca:

  • Avançar perquè el Sistema Català de Serveis Socials garanteixi la cura i el suport professional a tota la ciutadania per a la seva interacció, entenent-la com l’autodeterminació i autonomia funcional de les persones per a la seva vida diària en el si de relacions familiars i comunitàries, al llarg de tot el cicle vital.
  • Reforçar l’atenció primària de serveis socials per tal que sigui més resolutiva i integrada amb l’atenció especialitzada, incentivant iniciatives d’apoderament de persones i comunitats, així com de xarxes facilitadores de la integració vertical. I avançar cap a la integració dels sistemes social i sanitari.
  • Simplificar i desburocratitzar el Sistema Català de Serveis Socials, incrementant les activitats d’alt valor afegit per a les persones ateses en els serveis socials.
  • Invertir en coneixement i tecnologia per al desenvolupament en activitats i serveis de major enfocament preventiu, poblacional i comunitari, majoritàriament ubicats en la xarxa d’atenció social primària.
  • Invertir en recerca, desenvolupament i innovació per al desplegament d’un model d’atenció social robust i basat en l’evidència, que garanteixi una millor qualitat dels serveis.

La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya està regida per la Fundació Universitària Balmes, disposa d’un model singular de governança dins l’àmbit universitari català que permet donar compliment eficaç a les seves finalitats i, en definitiva, desenvolupar la seva missió.

El Patronat de la FUBalmes el conformen representants de la Generalitat de Catalunya, l’àmbit públic local, persones i entitats de la societat civil i educatives vinculades a la Universitat, i representants de la comunitat universitària. La FUBalmes està presidida per l’alcaldessa de Vic i n’és vicepresident primer el secretari d’Universitats, i vicepresident segon l’alcalde de Manresa. Aquest model de control públic i gestió privada facilita un sistema de governança eficient, responsable i àgil.

La UVic-UCC es configura amb una estructura federada formada per la Fundació Universitària Balmes, la Fundació Universitària del Bages, la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, creada sota la iniciativa de les dues primeres, i la Fundació Privada Elisava.

Gràcies a aquest acord federatiu, la UVic-UCC compta amb 10.254 estudiants matriculats en títols oficials i 8.272 en formació contínua. Ofereix 32 graus, 14 màsters universitaris i 10 programes de doctorat. La UVic-UCC fa èmfasi en la qualitat acadèmica i la qualitat humana d’una formació centrada en l’estudiant. El seu model formatiu garanteix el creixement personal i la plena professionalització dels titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un sistema tutorial que articula un veritable treball d’equip, tant dels docents com del conjunt de la Universitat.