Comunicacions


 


DATES CLAU

Presentació de resums: 1 de febrer-18 d’abril 2021
Comunicació de resolucions: 15 maig de 2021
Data límit per inscripció d’autors/es al Congrés: 1 juny de 2021

 

Descarregar la guia pràctica

MODALITATS

Es pot participar del contingut del Congrés en tres modalitats:

1. Presentant un resum per exposar una Comunicació oral
2. Presentant un resum per exposar un Pòster
3. Presentar un resum per liderar un Taller

TEMÀTIQUES

S’espera el lliurament de resums per poder presentar comunicacions orals i pòsters durant el Congrés. Hauran de ser d’anàlisi d’experiències i pràctiques contrastades, estudis, recerques i projectes avaluats sobre les temàtiques que s’exposen més endavant i hauran de tenir en comú com a objecte l’acció comunitària per a la promoció i prevenció, amb rol significatiu dels serveis socials en el seu desenvolupament. Concretament, aspectes com Acció comunitària basada en l’evidència i el coneixement, Criteris de qualitat i avaluació de l’acció comunitària, Desenvolupament metodològic de processos d’avaluació a nivell comunitari i Avaluació orientada a disseny de polítiques i pràctiques a partir d’evidències contrastades.

Es convida a presentar propostes que impactin en la ciutadania i en particular en els grups més vulnerables en els quals operen els serveis socials: salut mental i addiccions, infància en risc, persones amb discapacitat, persones amb dependència, envelliment, persones amb problemes crònics de salut, i qualsevol grup de població que presenti necessitats en el seu àmbit de relacions primàries i comunitàries per al desenvolupament del seu projecte vital amb autonomia.

Així mateix, per les circumstàncies que vivim fruit de la pandèmia de la Covid 19, prenen especial rellevància les pràctiques d’acció comunitària que s’han dut o es duen a terme per contrarestar les conseqüències socials negatives que la crisi sanitària ha provocat.

Les temàtiques per a les que s’espera presentació de resums són les següents, sense excloure’n altres llur adequació serà valorada pel comitè científic:

1. Eines metodològiques i operatives per a dur a terme l’acció comunitària.

2. Disseny, implementació i avaluació de cartera de serveis d’acció social comunitària.

3. Experiències d’acció social comunitària en temps de pandèmia Covid.

4. Atenció integrada en acció comunitària i gestió de la intersectorialitat amb Salut, Educació, Treball, Justícia, Habitatge, Seguretat o altres sectors.

5. Complementarietat dels serveis socials bàsics amb la xarxa de serveis i entitats.

6. Lideratges, rols i capacitació professional per a l’acció comunitària.

7. Desenvolupament comunitari basat en les fortaleses i actius de la comunitat.

8. Participació activa de la ciutadania i comunitats en la concreció de l’acció comunitària, coproducció. Contracte d’Inclusió Dialògica.

9. Xarxes i solidaritat ciutadanes, construcció i dinamització de xarxes comunitàries, suports entre iguals.

10. Formes d’interacció i participació dels serveis públics amb la ciutadania.

11. Participació en processos d’avaluació: avaluació ex ante; avaluació de procés i avaluació ex post (resultats o impacte).

12. Voluntariat comunitari: l’acció de les entitats i de les persones vinculades al teixit associatiu en la construcció de la comunitat.

13. La interseccionalitat i l’acció comunitària: experiències de participació comunitària que incorporen persones i grups socials en la intersecció entre diferents eixos de desigualtat.

14. Estratègies de comunicació per tal de donar una major visibilitat a l’acció comunitària, adequant aquestes estratègies al públic destinatari.

15. Generació de coneixement en temes d’avaluació des de l’Acció Comunitària.

Per a més informació, podeu contactar amb la Secretaria científica del III Congrés de l’Acció Social – Inclusió.cat a cientific@inclusio.cat