Programa

Dijous 8 de Juliol de 2021

Divendres 9 de Juliol de 2021

8:30h Acreditacions
               Modalitat presencial

9:30h Inauguració Institucional

Violant Cervera

Consellera del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Josep-Eladi Baños

Rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya

Anna Erra
Alcaldessa de Vic

10:00h Sessió plenària 1 – Conferència inaugural. De les comunitats a l’acció social: reptes i dilemes+

Godàs ens convida a reflexionar sobre la necessitat de la comunitat com a generadora d’oportunitats d’inclusió i prosperitat, atenent especialment el context d’alta vulnerabilitat i fragilitat que ens deixa la crisi Covid. Indagant primerament el propi concepte de comunitat, defensa la rellevància de les dinàmiques comunitàries orientades a l’acció per als serveis socials, i reivindica una transformació del sistema professional de serveis socials en el trànsit que va de les pràctiques de contenció de les vulnerabilitats (assistencialisme) a les estratègies d’habilitació i promoció de capacitats personals i col·lectives (apoderament).


Presenta: Anna Figueras Secretària d’Afers Socials i Famílies, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Xavier Godàs

Doctor en Sociologia

11:00h Pausa-cafè

11:30h Sessió plenària 2 – Què és l’acció comunitària en serveis socials?+

Una primera sessió que ens permet emmarcar el concepte de l’acció comunitària en serveis socials, construint un significat compartit entre tots els agents del sector. Es discutirà sobre la importància de l’acció comunitària en el moment que vivim, i què entenem per aquesta. Alhora s’abordarà quin és el rol dels serveis socials en l’acció comunitària, i quins són els models, metodologies i sistemes organitzatius necessaris en el si del sistema de serveis socials.

Modera: Fernando Fantova. Consultor social

Germán Jaraíz

Professor del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

Marta Ballester

Consultora social a la cooperativa MARGES i professora associada al Departament de Treball Social de la Universitat de Barcelona


12:45h Sessions paral·leles 1
                 Presentació de comunicacions orals i taller

14:00h Pausa-dinar

15:00h Sessions paral·leles 2
                 Presentació de comunicacions orals i taller

16:15h Pausa-cafè

16:45h Sessió plenària 3 – Evidència d’impacte social en l’acció comunitària+

Poc valor tindrà l’acció comunitària si hom no és capaç de mesurar-la i avaluar el seu impacte. A patir de diverses experiències nacionals i internacionals d’avaluació de l’acció comunitària, es posa èmfasi en la importància de l’evidència i el coneixement per a la millora de l’atenció i acompanyament. Aprenem metodologies d’avaluació i els rols que cada agent juga en el procés avaluatiu (professionals, usuaris, organitzacions, etc.). Així mateix, es destaquen els elements que dificulten aquests processos d’aprenentatge i avaluació, i també aquells que són facilitadors i necessaris per emprendre’ls.

Modera: Marc Viñas. Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Anna Viñas

Cap de l’Àrea d’atenció a les Persones l'Ajuntament de Castell-Platja d’Aro

Anna Casamitjana

Coordinadora dels serveis d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Carl Lacharité
Professor del Departament de Psicologia de la Université de Québec à Trois-Rivières de Canadà


18:00h Sessió de pòsters

19:00h Fi de la jornada

8:30h Acreditacions
               Modalitat presencial

9:30h Sessió plenària 4 – Intersectorialitat comunitària per a la promoció i prevenció en serveis socials+

Els principals temes que es debatran durant aquesta sessió són l’atenció integrada en acció comunitària, la gestió de la intersectorialitat, el treball en xarxa amb agents territorials, la definició dels rols professionals, i la integració transversal de la perspectiva comunitària entre diferents polítiques públiques, sectors i agents socials. Cal avançar en la millora de la complementarietat i el treball conjunt dels serveis socials bàsics amb la resta de la xarxa de serveis i entitats que actuen en el nostre àmbit territorial, establint fórmules de cooperació i dissenyant circuits i protocols d’intervenció en xarxa per oferir respostes integrals i efectives, i optimitzar els recursos. Discutirem quines són les condicions necessàries per a fer-ho possible.

Modera: Marta Llobet-Estany. Professora Agregada de l’Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona

Asun Llena

Professora del Departament de Teoria i Història de la Universitat de Barcelona.
Membre del Grup de recerca en Pedagogia Social (GPS) per la cohesió i la inclusió social.

José Ramón Ubieto

Psicòleg dels SSB Ajuntament de Barcelona. Professor de la Universitat Oberta de Catalunya

José Manuel Fresno
Fundador i director de Fresno, the right link. (Fresno Servicios Sociales)

10:45h Pausa-cafè

11:15h Sessions paral·leles 3
                 Presentació de comunicacions orals i taller

12:30h Sessió plenària 5 – La comunitat: agent protagonista de l’acció social+

Els col·lectius, persones i famílies a qui s’adreça l’acció comunitària no són objectes-consumidors dels serveis socials; han de ser subjectes actius en l’organització, la planificació i el desenvolupament de les accions. La seva participació comporta la seva inclusió social. Pel que cal oferir oportunitats de participació significativa que involucri als subjectes i col·lectius en els serveis socials i en la vida col·lectiva. Alhora cal incorporar noves formes d’interacció i participació de les administracions amb els ciutadans. En aquesta sessió veurem que hem après de la crisi de la Covid-19, què i com han funcionat les comunitats i les xarxes de suport i debatrem sobre si cal un repensar nou model d’intervenció.

Modera: Ismael Peña-López. Director de l’Escola d'Admistració Pública de Catalunya

Enric Canet

Director de Relacions Ciutadanes, Casal dels Infants Acció Social als Barris

Judit Font

Membre de projectes comunitaris a Salt i tècnica de Planificació i innovació a l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona

Ernesto Morales
Coordinador de l’Escola de Polítiques Socials i Urbanes de l’IGOP (Institut de Govern i Polítiques Públiques de l’Universitat Autònoma de Barcelona)


13:45h Cloenda del congrés

Jordi Collet

Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Dolors Rusinés

Secretària General del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya