Barbara Biglia

Barbara Biglia
Professora Agregada Serra Húnter

 

Doctora en psicologia i professora Agregada a la URV al Departament de Pedagogia. Les seves recerques i produccions acadèmiques són principalment en les àrees de: producció de coneixement col·lectiu, epistemologia i metodologia de recerca feminista; violències de gènere; intervenció comunitària amb perspectiva de gènere i avaluació i propostes per a la transversalització en els àmbit científics, socials i de polítiques públiques. Fundadora del SIMReF i membre del grup de recerca GREDI i de iieDG. Ha participat i coordinat diversos projectes de recerca internacionals. Actualment es IP del i+d+i Visibilitzar i dimensionar les violències sexuals i de gènere en les universitats (SeGReVUni).

 

 

 

 

 

TORNAR A COMITÈS