Carme Montserrat

Carme Montserrat
Professora i Vicedegana de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona

 

Pedagoga i doctora en Psicologia per la Universitat de Girona, coordina actualment el Liberi, grup de recerca en Infància, Joventut i Comunitat de l’Institut de Recerca Educativa de la UdG. Té una llarga trajectòria de participació en recerques d’àmbit europeu, així com en recerques aplicades amb convenis amb administracions públiques i entitats del tercer sector relacionades amb infància i joves en situacions de risc, sistema de protecció, benestar subjectiu i drets de la infància. Ha publicat llibres i nombrosos articles en varis idiomes. Forma part de diverses xarxes internacionals, ha col·laborat amb el Consell d’Europa i ha realitzat estades de recerca a Anglaterra i Brasil.

 

 

 

 

  

 

TORNAR A COMITÈS