Jèssica Garrido

Terapeuta ocupacional

Vicedegana del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC)

Diplomada en Teràpia Ocupacional per l’Escola Universitària de la Creu Roja (UAB); Màster en Patologia Neurològica per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid; Doctora en Salut, Benestar i Qualitat de Vida per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Professora Titular Adjunta de l’Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (2012- actualitat).

Experiència laboral com a avaluadora i formadora de valoradors de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (2007-2013). Àmplia experiència tant assistencial com investigadora en persones amb demència i persones amb patologia neurològica (2005-2012). 

 

 

 

www.cotoc.cat 

Researchgate: www.researchgate.net/profile/Jessica_Garrido_Pedrosa

TORNAR A COMITÈS