Marc Viñas

Marc Viñas
Subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat, Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 

Nascut a Barcelona l’any 1974.

És llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Màster en Dret Públic i Organització Administrativa (1997- IDEC-UPF) i Màster en Direcció Pública – EMPA (2015- ESADE).

Des de 1997 fins a 2010 ha exercit diverses responsabilitats com a tècnic del Departament de Cultura, del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit de l’assessorament jurídic i la contractació administrativa.

Des de 2011 ocupa la Subdirecció general de Cooperació Social i Voluntariat del Departament de Drets Socials de la Generalitat, coordinant les polítiques públiques d’impuls i promoció de l’acció comunitària i inclusió social a Catalunya, així com les polítiques de foment de l’associacionisme i el voluntariat, participant activament -entre d’altres iniciatives- de la coordinació del 2n i 3r Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat, de l’impuls de la Llei 25/2015, del Voluntariat i Foment de l’Associacionisme, de la coordinació estratègica del programa OMNIA i del disseny dels Plans Locals d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI).

 

 

 

TORNAR A COMITÈS