Oscar Rebollo

Óscar Rebollo
Director del Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona

 

Professor de Sociologia a la UAB. Docent al Màster de polítiques socials i comunitàries.

He estat director de l’IGOP-UAB (Institut de govern i polítiques públiques)
(2016-actualitat): Director del Servei d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona
Especialitats i línies de recerca: polítiques de proximitat i acció comunitària, regeneració urbana i política de barris. Diverses publicacions sobre la matèria.

 

 

TORNAR A COMITÈS