Ramon Vílchez

Ramon Vílchez
Responsable del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Generalitat de Catalunya.

 

Precursor del treball amb el poble gitano a Catalunya ara fa més de 25 anys. Responsable del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social de la Generalitat de Catalunya. Impulsor del primer Pla integral del poble gitano l’any 2005, del II Pla el 2009, i posteriorment del IV Pla l’any 2017. Impulsor del reconeixement del poble gitano pel Parlament de Catalunya. Experiència de més de 20 anys en el treball per la promoció del poble gitano.

Promotor de plans  de programes d’intervenció social i de plans comunitaris integrals per a barris i zones deprimides amb l’objectiu de millorar les condicions educatives, laborals i socials dels col·lectius més vulnerables.

Impulsor del diàleg entre ciència i societat a l’administració pública de Catalunya.

 

 

 

TORNAR A COMITÈS