Silvia Grau

Silvia Grau
Directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Des del 2016 ocupo el lloc de directora operativa d’Actuacions d’Urgència en Matèria
d’Habitatge a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Davant de la situació de vulnerabilitat social i econòmica que pateixen moltes persones, arran de la crisi immobiliària i econòmica del 2008, des de l’Agència es va impulsar aquesta direcció operativa, de nova creació, per a atendre les urgències habitacionals d’aquelles persones que es troben en risc d’exclusió residencial i, també, impulsar la mediació en l’àmbit de l’habitatge.
Anteriorment, he estat en diferents llocs dins de l’Agència de l’Habitatge ocupant càrrecs amb responsabilitat, aquesta trajectòria ha fet que tingui un coneixement i una perspectiva molt àmplia de l’habitatge públic i protegit, de les necessitats, dels deures i de les obligacions tant de l’administració com de l’administrat.

Llicenciada amb Humanitats (UOC), la filosofia i l’art són la meva passió, i amb un Postgrau en Gestió Professional Immobiliària (URL).

TORNAR A COMITÈS