Josefina Fernandez i Barrera

Diplomada en treball social

Diplomada en Treball Social, Llicenciada en Dret i doctora en Sociologia per la UB.  Va iniciar la seva vida professional com a treballadora social i ha treballat professionalment en l’àmbit  de la Salut i la salut mental, la infància i la família, en mediació familiar i en el suport al món associatiu.  Des de l’any 1996 es va incorporar a plena dedicació a la Universitat de Barcelona com a professora Titular de Treball Social on ha estat fins el febrer d’aquest any.

A més de les tasques habituals com a docent i investigadora, ha col·laborat  en diversos postgraus, master, doctorat i activitats de formació permanent en temes relacionats amb el treball social, la supervisió, la infància, la família, l’acolliment familiar i l’adopció, l’ètica, la mediació, el voluntariat i l’associacionisme, temes que a la vegada formen part de les seves principals línies de recerca.

Pertany al Grup de Recerca  GRITS (Grup de Recerca i Innovació en treball social) de la Universitat de Barcelona del que n’és coordinadora. És membre d’ACDMA (Associació Catalana per al desenvolupament de la mediació), de la Junta d’UNICEF Catalunya, de l’Observatori de drets de la infància de la Generalitat de Catalunya i del Patronat de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.

 

TORNAR A COMITÈS