Ponents

II Congrés de l'Acció Social - Inclusio.cat

Marta Ballester

Professora associada de Treball Social a la Universitat de Barcelona

Quim Brugué

Catedràtic de Ciència política a la Universitat de Girona

Adelina Comas

Investigadora a Personal Social Services Research Unit, London School of Economics

Mercè Corretja

Direcció General de Contractació Pública

Salvador Maneu

Director Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona

Xavier Marcet

CEO a Lead to Change

Mariona Rustullet

Directora tècnica de SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya

Mayte Sancho

Directora de planificació a Instituto Matia

Gráinne C. Stevenson

Consultora especialitzada a la Junta Nacional de Serveis Socials de Dinamarca

Marcel van Druenen

Program Manager at Divosa