Adelina Comas

Investigadora a Personal Social Services Research Unit, London School of Economics

Adelina Comas i Herrera és colíder del projecte Strengthening Responses to Dementia in Developing Countries (STRiDE), un projecte de recerca plurinacional finançat pel Research Councils UK’s Global Challenges Research Fund que involucra el Brasil, l’Índia, Indonèsia, Jamaica, Kenya, Mèxic i Sud Àfrica. L’objectiu del projecte: donar suport al desenvolupament de respostes polítiques en relació a la demència.

Els seus principals interessos en l’àmbit de la recerca són els aspectes econòmics de l’atenció, el tractament i el suport de persones amb demència, així com el finançament dels serveis de dependència, tant al Regne Unit com a escala global. Té una àmplia experiència en analitzar l’impacte de models alternatius de serveis, així com els diferents mecanismes de finançament necessaris per gestionar l’assistència a llarg termini i poder fer front a les necessitats derivades de la demència.

És llicenciada en Economia (llicenciatura i màster, Universitat Pompeu Fabra) i actualment investigadora al Care Policy and Evaluation Centre – anteriorment conegut com a PSSRU – a la London School of Economics and Political Science.

Va ser membre del grup de desenvolupament de directrius per a la reducció de riscos de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) entorn del deteriorament cognitiu i la demència. Actualment és consultora del programa de dependència i envelliment del Banc Interamericà de Desenvolupament (IDB). Ha treballat al Departament d’Envelliment i Vida de l’Organització Mundial de la Salut per crear una eina d’autoavaluació per a sistemes d’atencio a la dependència. També va ser coautora de l’Informe Mundial sobre l’Alzheimer (2016).

 

 

TORNAR A PONENTS