Anna Rufi Vilà

Teràpia Familiar i Serveis Socials

Formació

Esade Business School ( Executive Master in Public Administration )
Màster Teràpia Familiar. Centre de Teràpia Familiar de Barcelona
Postgrau de gestió de projectes de serveis socials. Universitat de Barcelona
Diplomada Universitària en Treball Social per l’Escola de Treball Social de Barcelona de la Universitat de Barcelona.1992

Trajectòria Professional

Directora Àrea de Serveis Socials Consell Comarcal d’Osona 2004- fins l’actualitat

Planificació, gestió i avaluació de l’àrea de serveis socials i coordinació de la xarxa de   serveis socials a nivell comarcal per alinear interessos territorials.
Coordinadora dels  serveis socials bàsics de la Mancomunitat la Plana 2002 -2004
Treballadora social de serveis socials bàsics Mancomunitat la Plana 1994- 2002
Treballadora social Centre Penitenciari de Dones Wad Ras 1994

Col·laboracions

Participació a la Jornada sobre “serveis socials i sanitaris; cas Osona “ del Máster en Politiques Socials i Mediació Comunitària .2014
Col·laboradora docent a UVIC. Grau de Treball Social, infermeria i teràpia ocupacional.2013-2014.
BAT Osona; experiència col·laborativa en la promoció a l’autonomia i atenció a la dependència en l’àmbit domiciliari. Jornada del Pla de Salut de Catalunya. 2013
Panel de projectes implantats d’integració de l’atenció social i de salut al domicili. A la jornada de la integració de l’atenció al domicili dels serveis de salut i socials. Oportunitats i reptes. Juny 2009

Publicacions i premis

Premi Josep M Rueda pel projecte “El programa entorn. L’aplicació d’un sistema cofinançat d’ajuda a domicili en agrupació de municipis” juny 1999 . Quaderns de serveis socials. Diputació de Barcelona.

V Premi de recerca en Treball Social “Dolors Arteman” del Col·legi Oficial en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya. Pel Treball “ Experiència d’ús i resultats d’una escala de valoració sòcio-familiar en ancians per part de treballadors socials en serveis socials i sanitaris d’una comarca”. 2011

Finalista a VI Edició CNIS  Innovació i Serveis Públics Transformació digital al Servei de les Persones. Projecte DIGISS,digitalització i implementació de firma electrònica. 2016.

 

 

www.osonaserveissocials.cat

  

 

TORNAR A COMITÈS