Germán Jaraíz

Germán Jaraíz
Professor del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

 

Diplomat en Treball Social, llicenciat en Sociologia i Doctor en Ciències Socials. Imparteix la matèria de política social a la Facultat de Ciències Socials de la citada Universitat i al Màster en Intervenció Social. Membre del Grup d’Investigació GISAP i del Comitè Científic de FOESSA, dedica la seva activitat investigadora a temàtiques relacionads amb la intervenció social, tercer sector i serveis socials comunitaris. Ha participat en l’elaboració del VII i VIII Informe FOESSA, coordinant les qüestions relatives al capital social i cultural. Forma part de l’Equip de Redacció de la Revista Documentación Social i és Co-president de la Red Española de Políticas Sociales (ESPAnet). Ha assessorat en diverses iniciatives legislatives de política social en l’àmbit de la comunitat andalusa, la darrera d’elles l’elaboració de l’Estrategia Eracis, així com en processos de reorganització d’entitats públiques i del tercer sector a Espanya, la Unió Europea i l’Amèrica Llatina. Ha estat secretari general de Cáritas Andalusia.

 

 

 

 

 

TORNAR A PONENTS