Joan Uribe

Joan Uribe
Professor associat a la Universitat de Barcelona. Director del departament d’Eficiència Social a Fundació «la Caixa»

Doctor en antropologia social per la Universitat de Barcelona, de la que n’és professor associat. Te nombrosos articles sobre: exclusió social, sensellarisme, dret a l’habitatge, sistemes de serveis socials i complexitat. També, autor de diversos llibres en aquests àmbits. És membre de tres grups de recerca, un d’ells de Brasil. També, i des de fa disset anys, es dedica a la gestió de serveis socials: en el Tercer Sector social, dedicat a programes i projectes per a persones en situació de sensellar, i a l’Administració Pública, en l’àmbit dels serveis socials especialitzats.

TORNAR A PONENTS