Jordi Planella

Jordi Planella

Catedràtic de Teoria de l’Educació i Vicedegà de Programes Emergents i Competitivitat (Universitat Oberta de Catalunya)

Llicenciat en Filosofia i CC de l’educació i Doctor en Pedagogia per la Universitat de Barcelona.

Educador Social Habilitat pel CEESC. Des del 2012 Catedràtic de Teoria de l’Educació a la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment vicedegà de Programes Emergents i Competitivitat. És autor de llibres com: Ser educador. Entre pedagogía y nomadismo (2009); Acompañamiento social (2016); Pedagogías Sensibles. Sabores y saberes sobre el cuerpo y la educación (2017); Pedagogía Social reflexiva (en premsa).

 

TORNAR A COMITÈS