Marcel·lina Bosch

Marcel·lina Bosch
Sub-directora General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa, del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

 

Des de febrer de 2020 ocupo el lloc de Sub-directora General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, però amb anterioritat he estat més de trenta anys al món local.

He estat Cap de l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i també Cap d’Educació. La meva principal funció ha estat de de promoure en el municipi la dimensió comunitària de l’educació, l’establiment de vincles entre l’educació formal i la no formal per a la millora de l’èxit educatiu.

 

 

TORNAR A COMITÈS