Mariona Rustullet

Directora tècnica de SUMAR, serveis públics d’acció social de Catalunya

FORMACIÓ D’INTERÈS

  • Diplomatura en Infermeria. Escola universitària d’infermeria de Girona.
  • Postgrau en Gestió i Direcció de la Petita i Mitjana Empresa. Universitat Ramon Llull.
  • Màster en Alta Funció Directiva. Escola d’Administració Pública de Catalunya.
  • Programa de Direcció Estratègica i Gestió de la Col.laboració Publicoprivada. ESADE Business School.

EXPERIÈNCIA LABORAL

  • Directora tècnica i d’operacions de SUMAR, serveis públics d’acció social.

Organització especialitzada en la gestió de diferents serveis i recursos en l’àmbit de la gent gran, tant residències geriàtriques com centres d’atenció diürna i serveis d’atenció a domicili des del model de l’atenció centrada en la persona.

  • Realització d’estudis,  consultories i assessoraments a diferents governs locals en matèria de gent gran i envelliment.
  • Col.laboracions amb diferents Universitats, altres projectes estratègics com el PIAISS i elaboració d’articles en l’àmbit de la gent gran.

La resta de la seva experiència laboral també es concentra en el sector de la gent gran, com a directora de diferents residències geriàtriques i també com a coordinadora de diferents projectes en el sector de la gent gran.

Li encanta treballar en aquest àmbit sobretot pel fet d’intentar aportar una mica de llum en els nous models d’atenció a la gent gran.

 

 

 

 

 

TORNAR A PONENTS