Mònica Ribas

Subidrectora General d'Atenció i Promoció de l'Autonomia Personal, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Subidrectora General d’Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

 

TORNAR A COMITÈS