Política de protecció de dades

En compliment d’allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades personals que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer responsabilitat de la Càtedra de Serveis Socials de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, de la que és titular la Fundació Universitària Balmes, amb NIF G-58020124, per a finalitats d’informació i gestió relacionades amb el present congrés, així com per a la informació d’edicions posteriors i altres esdeveniments relacionats amb el responsable del fitxer. L’emplenament del present formulari implica l’autorització a la Càtedra de Serveis Socials de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per fer servir les dades personals facilitades amb la finalitat citada. Podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació, si s’escau, a:

CÀTEDRA DE SERVEIS SOCIALS
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
C/ Martí i Pol, 1
08500 Vic
E-mail: catedra.serveis.socials@uvic.cat