Programa pre

Sessions plenàries

 

La inclusió social avui: Reflexions constructives

Serveis socials: sols davant el repte de la inclusió?
La construcció de polítiques públiques per a la inclusió des d’una òptica transversalitat i interseccional. El rol dels serveis socials (i altres sectors) en aquest fet. Lideratge, autoritat, solidesa i recursos que necessiten els serveis socials per fer-hi front i cooperar. Elements necessaris per a treball en xarxa i eines organitzatives per al treball transversal.

Vulnerabilitat crònica i el poder dels vincles per trencar el cercle
Elements que incideixen en l’exclusió social i com combatre-la des de serveis socials. Trencament de cercle de la pobresa i vulnerabilitat, amb èmfasi en els vincles, acció comunitària i participació, com a factors de protecció de la inclusió social. Rol dels serveis socials en la promoció i construcció dels vincles i interaccions.

El canvi necessari: respostes col·lectives en la garantia de drets bàsics
Posicionament i propostes de sectors frontera dels serveis socials per a la garantia de drets i necessitats bàsiques que serveixin de fonament per a la inclusió social dels individus i grups. Àmbits com habitatge, rendes, ocupació, fiscalitat, educació… Posicionament dels serveis socials davant les respostes -o manca de- d’altres sectors davant les necessitats d’inclusió social.

Dades i tecnologia: oportunitats i riscos per a la inclusió social
Ús i implicacions de les dades massives, sistemes d’informació, eines i dispositius digitals, IA, etc., en la inclusió social de les persones. El seu paper, riscos i oportunitats que se’n deriven. Usos des dels serveis socials, implicacions ètiques.

Sessions paral·leles

 

Comunicacions orals i pòsters