Rosa Maria Fumàs

Rosa Maria Fumàs

Tècnica de gestió a la Direcció General de Serveis Socials al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

 

TORNAR A COMITÈS