Anna de Palau

Anna de Palau

Directora d’Atenció Social Territorial i Comunitària a l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de l’Ajuntament de Barcelona

 • Llicenciada en psicologia i educadora social.
 • Màster en teràpia familiar sistèmica.
 • Màster en trastorns de l’aprenentatge.
 • Experiència laboral recorregut primerament en  entitats del tercer sector i amplia experiència en treball i administració publica.
 • Educadora en diferents llocs i serveis: Unitats d’Escolarització compartida (UEC), educadora socials en Centre Residencials d’Acció Educativa (CRAE), a urgències de DGAIA…
 • Anys d’experiència com a tècnica de base:
  • En infància en risc: Psicòloga en EAIA de Baix Llobregat, psicòloga en EAIA de Barcelona.
  • En serveis socials bàsics, Psicòloga en un CSS.
 • Directora d’EAIA’s de Barcelona.
 • Des de fa 8 anys directora de l’atenció social primària a l’Ajuntament de Barcelona.

 

TORNAR A PONENTS